Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem"

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2018

Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w 2018 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
- Oddziału PFRON w Białymstoku,
- Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,
- Firmy IPSON,
- Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
- osobom prywatnym oraz wolontariuszom.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2017

Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w 2017 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
- Oddziału PFRON w Białymstoku,
- Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,
- Firmy IPSON,
- Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
- Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
- osobom prywatnym oraz wolontariuszom.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w minionym roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Wojewody Podlaskiego,
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
- Oddziału PFRON w Białymstoku,
- Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
- Firmy IPSON,
- Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
- Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
- Telewizji Polskiej Białystok i Polskiemu Radiu Białystok,
- osobom prywatnym oraz wolontariuszom.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2015

Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania instytucjom, partnerom i osobom prywatnym, które wspierały naszą działalność. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- Oddziału PFRON w Białymstoku,
- Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
- Firmy IPSON,
- Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
- Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
- darczyńcom prywatnym oraz wolontariuszom.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2014


W dniu 4 stycznia 2013 r. zostało zarejestrowane przy naszym Domu Stowarzyszenie na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych „Dobrze być razem”. Zrzesza ono członków zarówno spośród pracowników, jak i mieszkańców Domu. Może również zrzeszać osoby fizyczne i prawne.

Główne cele działalności to: Zachęcamy i zapraszamy serdecznie do współpracy

Informacje o Stowarzyszeniu

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za 2013 rCopyright © DPS Białystok 2008 - 2016