Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony https://dps.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-08-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-14

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Przegląd aktualizacji deklaracji dostępności wykonano dnia: 2024-03-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/) – strona spełnia wymagania w 100%. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Krzystof Kisło (koordynator ds. dostępności), adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 745 80 84.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9

 1. Do budynku prowadzą wejścia:
  • wejście główne Bud. C od ul. Świerkowej ze schodami i pochylnią dla wózków inwalidzkich.
  • 2 wejścia dodatkowe ze schodami Bud. C.
  • wejście do piwnicy z poziomu gruntu Bud. C.
  • wejście ze schodami Bud. A.
  • wejście do garażu w piwnicy z poziomu gruntu Bud. A.
  • wejście od rampy kuchennej ze schodami Bud. D.
  • 4 wejścia na pawilony Bud. B. ze schodami i pochylnią dla wózków inwalidzkich.
  • 2 wejścia na pawilony Bud. B z poziomu gruntu.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 4. W budynku są 2 windy z komunikatami głosowymi i oznaczeniami w języku brajla.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na kondygnacjach -1, 0, 1, 2, 3.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 7. Na parkingu na placu DPS nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. W pokojach mieszkalnych znajduje się system przyzywowo-alarmowy.
 9. W budynku są 2 pętle indukcyjne oraz system wspomagania słyszenia z pętlą indukcyjną.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oprócz wind ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 Raport o stanie dostępności